Volg ons ook op:    

Omgaan met pesten

Wij hanteren het pestprotocol

Dit protocol (zie ook de schoolgids) is bedoeld voor leerkrachten, ouders en kinderen. Het is belangrijk dat u weet hoe we op onze school denken over pesten. Uit dit protocol wordt duidelijk dat we pesten niet toestaan. U kunt lezen wat we doen om pestgedrag te voorkomen en wat we doen als pesten aan de orde is. Ook zullen we aangeven waar u naar toe kunt met uw klachten.

Uitgangspunt
Op onze school streven we naar een veilige leeromgeving voor alle kinderen en leerkrachten. Op onze school moeten de kinderen zich zo veilig voelen dat ze hun hart mogen en durven luchten. We vinden dat elk kind met respect behandeld moet worden door zowel de leerkrachten als de medeleerlingen.

Kanjerschool
Ons team is geschoold in de Kanjertraining. Dit is een manier om kinderen te leren omgaan met pesten en zich daartegen te weren.

De Kanjerregels zijn:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • We lachen elkaar niet uit
  • Je doet niet zielig