Volg ons ook op:    

Groepsindeling

Groepering en groepsgrootte
“De Rank” is een dorpsschool. De ongeveer 80 leerlingen van de school komen vrijwel allemaal uit het dorp Metslawier en zijn verdeeld over vier klaslokalen, in combinatiegroepen. Dat betekent dat de kinderen meestal twee jaar bij dezelfde leerkracht(en) blijven.

De leerlingen en leerkrachten zijn als volgt over de groepen verdeeld:

Groep 1 en 2

Juf Jantina en juf Janneke

Groep 3 en 4

Juf Anniëtte en juf Wietske

Groep 5 en 6

Juf Yvonne en juf Wietske

Groep 7 en 8

Meester Liuwe Jansma en juf Anniëtte Kramer (meester Justin vervangt meester Liuwe tijdens zijn verlof)