Volg ons ook op:    

Passend onderwijs voor elk kind, zwak en/of hoogbegaafd

Vanaf 1 augustus 2014 geldt de Wet op Passend Onderwijs. Passend Onderwijs is goed onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zie ook op de website www.passendonderwijs.nl

Elke school in Nederland heeft een School Ondersteunings Profiel = SOP. In dit SOP beschrijft de school wat zij aan ondersteuning kan bieden aan kinderen. Het SOP bevat informatie over:

  • de mate waarin de school voldoet aan de door het samenwerkingsverband gestelde eisen voor de basisondersteuning;
  • welke deskundigheden de school beschikt en welke deskundigheden zij van buiten beschikbaar hebben;
  • de beschikbare voorzieningen;
  • de partners waar de school mee samenwerkt;
  • de plannen die de school heeft om zich verder te ontwikkelen op bovenstaande punten.

Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij de uitvoering ervan. Het School Ondersteunings Profiel van onze school kunt u ter inzage bekijken op de school. Ons SOP geeft aan dat wij de basiszorg aan uw kind kunnen garanderen

Op De Rank willen we een actieve bijdrage leveren aan het proces om in de gemeente Dongeradeel te zorgen voor een dekkend onderwijs- en zorgnetwerk. Wij willen leerlingen met een speciale behoefte zo goed mogelijk onderwijs bieden. Als dat niet binnen de Stichting Arlanta kan, dan zoeken wij met u een geschikte school in de gemeente of daar buiten.