Volg ons ook op:    

Toetsing en borging

In het kader van kwaliteit en kwaliteitsbewaking worden er verschillende toetsen en observaties ingezet. Deze zijn opgenomen in de toetskalender die jaarlijks door de school wordt gemaakt.
Op het gebied van de leer- en kennisvakken wordt gebruik gemaakt van toetsen van IEP-LOVS.
Om (hoog)begaafdheid te toetsen maken we gebruik van het SIDI3 protocol.
De Sociaal Emotionele Ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd met het Kanjer Leerlingvolgsysteem: KANVAS.
Voor een overzicht en planning van de toetsen en observaties verwijzen wij naar de toetskalender van CBS De Rank.

De groepsmap
Elke groep heeft een groepsmap. Hierin staan afspraken op groeps- en schoolniveau, afspraken t.a.v. verschillende vakgebieden en de dagelijkse planning voor de verschillende groepen.

De zorgmap
In alle groepen is een zorgmap aanwezig met daarin alle afspraken t.a.v. de zorg; de zorgstructuur, afspraken over groepsplan, handelingsplan en eigen leerlijn, protocollen op het gebied van de zorg en formulieren die te maken hebben met de zorg. In deze map zitten ook de groepsoverzichten, de groepsplannen, leerlingen met een handelingsplan en/of eigen leerlijn en de toetsgegevens van de leerlingen (methodegebonden en de onafhankelijke toetsen).