Volg ons ook op:    

Groep 5 en 6

Zoals alle groepen op onze school, vormt ook groep 5-6 een combinatieklas.
Groep 5 telt momenteel 11 leerlingen en groep 6 telt 7 leerlingen.

We zitten in tafelgroepjes, die enkele keren per jaar worden gewijzigd. Tijdens coöperatieve opdrachten kunnen de groepjes heel anders geformeerd zijn (leerlingen van groep 5 en 6 kunnen bij elkaar in éen groep zitten).
Diverse lessen, zoals: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer, of kanjertraining doen we in beide groepen gelijk. Bij rekenen, taal en spelling en begrijpend lezen, zijn de lessen “gescheiden”.

Het fijne in onze groep is, dat we zoveel van de wereld beginnen te ontdekken: de (verleden) tijd en de ruimte om je heen. We verkennen vanuit onze eigen leefwereld, de grote wijde wereld om ons heen. Door, bijvoorbeeld, het houden van spreekbeurten, leren de kinderen informatie ordenen.

Natuurlijk is de onderlinge band heel belangrijk; de kanjertraining biedt allerlei gespreksstof en oefeningen om je gevoelens te uiten en om rekening te houden met elkaar.
Kinderen en lesgevende onderwijzen elkaar iedere dag om te leren leven en te leren leren.