Volg ons ook op:    

MR

De Medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit twee personeels-leden en twee ouder-leden. Zij denken mee en bepalen ook mee op beleidsmatig niveau. Samen maken we ons onderwijs beter en betekenisvoller. Ze hebben altijd adviesrecht en over een aantal zaken instemmingsrecht.

De Medezeggenschap kijkt beleidsmatig mee en beslist mee over formatie, vakantierooster, plannen en financiën.