Volg ons ook op:    

Onderwijs/werkwijze

Groepering en groepsgrootte

“De Rank” is een dorpsschool. De ongeveer 75 leerlingen van de school komen vrijwel allemaal uit het dorp Metslawier en zijn verdeeld over vier klaslokalen, in combinatiegroepen. Dat betekent dat de kinderen meestal twee jaar bij dezelfde leerkracht(en) blijven. Soms wordt i.v.m. de groepsgrootte een combinatie helemaal of gedeeltelijk gesplitst (hiervoor is een extra lokaal aanwezig in school).

De leerstof is vooral voor de zaakvakken verdeeld in blokken van twee jaar, zodat meerdere onderwerpen in twee jaar kunnen worden behandelen.

Voor rekenen en taal werkt iedere groep op eigen niveau in de methode. Door de kleine en overzichtelijke groepen, van zo'n 18 tot 25 leerlingen, kunnen de kinderen veel individuele aandacht krijgen en waar nodig zelfs op een individueel niveau werken.

Zelfstandig werken

In alle groepen is zelfstandig leren en werken ingevoerd. De doelstellingen hiervan zijn o.a. met steeds minder hulp van leerkrachten taken te volbrengen, leren met problemen om te gaan en ze (evt. samen) op te lossen. De leerkracht kan zich vrij maken om daar waar nodig extra uitleg te geven, te kunnen observeren en kinderen met problemen of kinderen die juist verder zijn extra hulp te bieden. Door dit zelfstandig kunnen we de zorgbreedte binnen de school beter realiseren. Bij het zelfstandig werken maken we gebruik van planborden en (individuele) taakbrieven. De school beschikt over voldoende tuimtes voor leerlingen om (eventueel) buiten de klas te werken.