Volg ons ook op:    

Ons Onderwijs

In onze basisschool wordt lesgegeven in een doorgaande lijn, waardoor de drempel tussen de kleuterschool en de "grote" school is verdwenen.
We houden zorgvuldig rekening met de verschillen tussen leerlingen in aanleg en tempo. Zo richt het onderwijs zich op de emotionele, creatieve en verstandelijke ontwikkeling. De kinderen krijgen les in lezen, taal, rekenen, schrijven en wereldverkenning (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie), Fries, verkeer, gymnastiek, muziek, tekenen en handvaardigheid.
Andere activiteiten op de basisschool zijn: dramatische expressie, gezond gedrag, sociale redzaamheid, geestelijke stromingen, ICT en Engels.

Wij willen graag dat kinderen op “De Rank” veel leren, maar wij vinden het minstens zo belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig en thuis voelen op “De Rank”.

We maken gebruik van moderne lesmethoden, die regelmatig worden vervangen of vernieuwd. Ook het gebruik van divices (computer, tablet) en het Internet krijgt in het onderwijs op onze school de nodige aandacht.

Het team van “De Rank” bestaat uit zes leerkrachten, meestal parttimers, een onderwijsassistente, een conciërge en een directeur. De teamleden besteden veel tijd aan samenwerking en overleg: per twee weken vergadert het schoolteam een keer. Bovendien is er op een kleine school veel contact tussendoor...

 

"Dit is gewoon een vet leuke school en mijn juf is heel lief! Soms mogen we dansen in de klas!"

— (Sanne, groep 7)